១–ភាគបន្តនៃបទសម្ភាសន៍រវាងសពលោកសំបូរិននឹងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមួយរូបស្តីពីប្រវត្តិរបស់​ខ្មែរក្រោម។

២–នាទីសៀវភៅខ្មែរសូមជូនរឿង«ចរិតខ្មែរ» និពន្ធដោយលោកប៊ុណ្ណ ចន្ទម៉ុល រៀបរៀងជា​អត្ថបទ​សំឡេងដោយលោកសានសុវិទ្យ ។

៣–នាទី«តន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ»។

៤–នាទី«ពីនេះពីនោះ»រៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៕