១–បទសម្ភាសន៍រវាងសពលោកសំបូរិននឹងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមួយរូបស្តីពីប្រវត្តិរបស់​ខ្មែរក្រោម។

២–នាទីសៀវភៅខ្មែរសូមជូនរឿង«សុបិន និង ការពិត»និពន្ធដោយលោកវ៉ាន់ឌី កាអុន និងរៀបរៀងជា​អត្ថបទ​សំឡេង​ដោយលោកសានសុវិទ្យ។

៣–នាទី«តន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ»។

៤–នាទី«ពីនេះពីនោះ»រៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៕