១–ភាគបន្តនៃបុច្ឆា-វិសជ្ជនារវាងលោកថាច់ពីយ៉ានឹងលោកហែមវ៉ាន់ឆនរស់នៅប្រទេសបារាំងស្តីពីខួបទី ២៨​នៃ កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរួមក្រុងប៉ារីសថ្ងៃ ២៣​តុលា​១៩៩១ ថាតើនៅមានសុពលភាពនៅឡើយឬងាប់បាត់ទៅហើយ។

២–នាទីសៀវភៅខ្មែរសូមជូនរឿង«ចរិតខ្មែរ» និពន្ធដោយលោកប៊ុណ្ណ ចន្ទម៉ុល រៀបរៀងជា​អត្ថបទ​សំឡេងដោយលោកសានសុវិទ្យ ។

៣–នាទី«តន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ»។

៤–នាទី«ពីនេះពីនោះ»រៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៕