១–នាទី«សំឡេងរំដោះជាតិខ្មែរ»ដោយថ្ងៃនេះនឹងបន្តចាក់ជូននូវសិក្ខាសាលាស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀង​សន្តិភាព​ទីក្រុងប៉ារីស២៣តុលាឆ្នាំ១៩៩១។

២–នាទី«ទេវកថាខ្មែរ»រៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ ដោយលោកនឹងជម្រាបជូនអំពី អាបធ្មប់។

៣–នាទី«តន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ»។

៤–នាទី«ព្រះពុទ្ធសាសនា» សម្តែងដោយព្រះតេជគុណសានសុជាឆ្លើយតបនឹងសំនួរផ្សេងៗ​របស់ពុទ្ធបរិស័ទ។

៥–នាទី«ពីនេះពីនោះ»រៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៕