១–សេចក្តីថ្លែងរបស់លោកហង្សចក្រាបារមីរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកស្តីពី បញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាម។

២–នាទី«សំឡេងរំដោះជាតិខ្មែរ»ដោយថ្ងៃនេះនឹងបន្តចាក់ជូននូវសិក្ខាសាលាស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀង​សន្តិភាព​ទីក្រុងប៉ារីស២៣តុលាឆ្នាំ១៩៩១។

៣–នាទីសៀវភៅខ្មែរសូមជូន«ប្រវត្តិអ្នកតស៊ូខ្មែរសម័យបារាំង» តែងដោយលោក ប៊ុនថាន់ រៀបចំដោយលោក​គួចសុងហាក់ និងឈុនខៃ រៀបរៀងជា​អត្ថបទសំឡេងដោយលោកសានសុវិទ្យ។

៤–នាទី«តន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ»។

៥–នាទី«ព្រះពុទ្ធសាសនា»សម្តែងដោយព្រះតេជគុណសានសុជាស្តីពី បញ្ហាផ្សេងៗនៅក្នុងសង្គម​ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រះពុទ្ធសាសនា។

៦–នាទី«ពីនេះពីនោះ»រៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៕