១–សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកហង្សចក្រាបារមីស្តីពីការបែកធ្លាយខ្សែអាត់សំឡេងរបស់​លោកហ៊ុន​សែនភ្នាល់គ្នាចំពោះដំណើរវិលត្រឡប់មកស្រុកវិញរបស់លោកសមរង្ស៊ី។

២–នាទីសៀវភៅខ្មែរសូមជូនរឿង«សុបិន និង ការពិត»និពន្ធដោយលោកវ៉ាន់ឌី កាអុន និងរៀបរៀងជា​អត្ថបទ​សំឡេង​ដោយលោកសានសុវិទ្យ។

៣–នាទីសម្លេងស្ត្រីខ្មែររៀបរៀងដោយអ្នកគ្រូសុផានីបៃដោយថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងអធិប្បាយអំពីមាគ៌ាប្រជា​ប្រធិបតេយ្យ ។

៤–នាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ។

៥–នាទីពីនេះពីនោះរៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៕