១–នាទីសៀវភៅខ្មែរសូមជូនរឿង«សុបិន និង ការពិត»និពន្ធដោយលោកវ៉ាន់ឌី កាអុន និងរៀបរៀងជា​អត្ថបទ​សំឡេង​ដោយលោកសានសុវិទ្យ។

២–នាទីសម្លេងស្ត្រីខ្មែររៀបរៀងដោយអ្នកគ្រូសុផានីបៃដោយថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងអធិប្បាយអំពីការ​ទទួល​មរណភាពរបស់លោកនួនជាអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម។

៣–នាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ។

៤–នាទី«ខ្មែរអើយក្រោក​ឡើង»រៀបរៀង​ដោយលោកជាតិហង្សាពីសហរដ្ឋ​អាមេរិក។

៥–នាទីពីនេះពីនោះរៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៕

ចាក់សាបព្រលានព្រះពុទ្ធបុរីអង្គរ
ជួយគ្នាសាងបុរីអង្គរយើង
កូនចម្ការល្ពៅ​ និង ត្រសក់នៅបុរីអង្គរ
ផលប្រមូលពីចម្ការតាត្រសក់ផ្អែម