១–សេចក្តីថ្លែងរបស់លោកហង្សចក្រាបារមីរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវឲ្យខ្មែរទាំងអស់រួបរួមគ្នា​ដើម្បីរំដោះប្រទេសជាតិ។

២–នាទីសៀវភៅខ្មែរសូមជូន«ប្រវត្តិអាចារ្យស្វា»និពន្ធដោយលោកស៊ូចំរើននិងរៀបរៀងជាអត្ថបទ​សំឡេង​ដោយលោកសានសុវិទ្យ។

៣–នាទីសម្លេងស្ត្រីខ្មែររៀបរៀងដោយអ្នកគ្រូសុផានីបៃដោយថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងបន្តអធិប្បាយអំពី សាសនានិងសង្គម ។

៤–នាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ។

៥–នាទីពីនេះពីនោះរៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៕