១–នាទី«សំឡេងរំដោះជាតិខ្មែរ»ដោយថ្ងៃនេះកញ្ញាចន្ទលក្ខិណានឹងអានអត្ថបទវិភាគរបស់​វណ្ណសំណាង​មានចំណងជើងថា មូលហេតុនៃព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី១៦វិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១៧ ។

២–នាទី«ទេវកថាខ្មែរ»រៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យដោយលោកនឹងលើកយកប្រវត្តិរូបព្រះ គណេស មកជំរាបដោយផ្អែកលើឯកសារ ក្រុមជំនុំទំនៀមទំលាប់ខ្មែរ។

៣–នាទី«តន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ»។

៥–នាទី«ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ»ប្រចាំថ្ងៃសុក្ររៀបរៀងដោយលោកម៉ីសុភីពីប្រទេសបារាំង​ដោយថ្ងៃនេះ​លោកនឹងបន្ត​រៀបរាប់អំពីព្រះពុទ្ធសាសនាហីនយាន។

៤–នាទី«ព្រះពុទ្ធសាសនា» សម្តែងដោយព្រះតេជគុណសានសុជាស្តីពីបញ្ហាផ្សេងៗនៅ​ក្នុងសង្គមពាក់​ព័ន្ធនឹងព្រះពុទ្ធសាសនា។