១–បទសម្ភាសន៍របស់លោកថាច់ពីយ៉ានៅប្រទេសបារាំងជាមួយអ្នកស្រីកែវវឌ្ឍនា ប្រធាន​អង្គការ Buddha Child​នៅប្រទេសបារាំងស្តីពីគោលបំណងនៃការបង្កើតអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលរបស់អ្នកស្រី។

២–នាទី«ខ្មែរអើយក្រោក​ឡើង»រៀបរៀង​ដោយលោកជាតិហង្សា។

៣–នាទី«តន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ»។

៤–នាទីពីនេះពីនោះរៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៕