១–បទសម្ភាសន៍រវាងលោកថាច់ពីយ៉ារស់នៅប្រទេសបារាំងជាមួយលោកប៉ែន វ៉ាន់ណូអគ្គលេខាធិការ នៃគណៈកម្មាធិការយុត្តិធម៌ដើម្បីខ្មែរប្រចាំនៅប្រទេសអឺរ៉ុបស្តីពីសកម្មភាពនិងផែនការបន្តទៅមុខទៀត របស់គណៈកម្មាធិការយុត្តិធម៌ដើម្បីខ្មែរ។

២–នាទី«សំឡេងរំដោះជាតិខ្មែរ»ដោយថ្ងៃនេះកញ្ញាចន្ទលក្ខិណានឹងបន្តអានអត្ថបទវិភាគរបស់ទិតសានី​មានចំណងជើងថា តើជួងមរណៈបន្លឺឡើងសម្រាប់អ្នកណា?។

៣–នាទី«តន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ»។

៤–នាទី«ព្រះពុទ្ធសាសនា» សម្តែងដោយព្រះតេជគុណសានសុជាស្តីពីបញ្ហាផ្សេងៗនៅ​ក្នុងសង្គមពាក់​ព័ន្ធនឹងព្រះពុទ្ធសាសនា។

៥–នាទី«ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ»ប្រចាំថ្ងៃសុក្ររៀបរៀងដោយលោកម៉ីសុភីពីប្រទេសបារាំង​ដោយថ្ងៃនេះ​លោកនឹងបន្ត​រៀបរាប់អំពីកម្ពុជាសម័យអង្គរ​។

៦–នាទី«ពីនេះពីនោះ»រៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៕