១–ភាគបន្តនៃបទសម្ភាសន៍របស់លោកហង្សចក្រាបារមីជាមួយលោក Edward Kongអតីតយោធា​សម័យសា​ធារណរដ្ឋ ដែលបច្ចុប្បន្នរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក ស្តីពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី១៧​មេសាឆ្នាំ១៩៧០។

២–នាទី«តន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ»សម្រាប់ថ្ងៃទី២នៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរ។

៣–នាទី«ខ្មែរអើយក្រោក​ឡើង»រៀបរៀង​ដោយលោកជាតិហង្សា ។

៤–នាទីពីនេះពីនោះរៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៕