១–បទសម្ភាសន៍របស់លោកហង្សចក្រាបារមីជាមួយលោកឡារីសេងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបកស្រាយ​ស្តីពី រឿងអាស្រូវនៅក្នុងវត្តធម្មចក្រការាម នៅក្រុងស៊ីអាថល សហរដ្ឋអាមេរិក។

២–នាទី«មនុស្សជាអ្នកសាងជោគវាសនាខ្លួន»រៀបរៀងដោយអ្នកស្រី អ៊ាងម៉ាឡាដោយថ្ងៃនេះអ្នកស្រី​នឹងអានអត្ថបទ អភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋាន។

៣–នាទី«តន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ»។

៤–នាទី«វប្បធម៌ខ្មែរ»រៀបរៀងដោយលោកម៉ីសុភីនៅប្រទេសបារាំងស្តីពីជំនឿអរូបិយផ្សេងៗ​ដែលមាននៅ​ក្នុងស្រុកខ្មែរ។

៥–នាទី«ពីនេះពីនោះ»រៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៕