១–បទសម្ភាសន៍របស់លោកថាច់ពីយ៉ាជាមួយអ្នកស្រីកែវវឌ្ឍនាប្រធាន​អង្គការ Buddha Child​នៅ​ប្រទេស​បារាំងស្តីពីមូលហេតុដែលអ្នកស្រីចូលរួមចុះឈ្មោះបញ្ជីបោះឆ្នោតសភានៅក្នុងប្រទេសបារាំង។

២–នាទី«តន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ» ។

៣–នាទី«ខ្មែរអើយក្រោក​ឡើង»រៀបរៀង​ដោយលោកជាតិហង្សា។

៤–នាទីពីនេះពីនោះរៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៕