១–ភាគបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសន៍របស់លោកថាច់ពីយ៉ាជាមួយលោកហែមវ៉ាន់ឆនរស់នៅប្រទេសបារាំង​ស្តីពី ការវិល ត្រឡប់ចូលស្រុកវិញរបស់លោកសមរង្ស៊ីនិងរឿងសហគមអឺរ៉ុបដាក់គំនាបមក​លើប្រទេសកម្ពុជា ក្រោមកាដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែន។

២–នាទី«ខ្មែរអើយក្រោក​ឡើង»រៀបរៀង​ដោយលោកជាតិហង្សា។

៣–នាទី«តន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ»។

៤–នាទីពីនេះពីនោះរៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៕