១–ភាគបញ្ចប់នៃទស្សនៈលោកសមសុភាខ្មែរក្រោមដែលរស់នៅប្រទេសបារាំងស្តីពីជម្លោះរវាង​ព្រះតេជគុណ​ប៊ុតប៊ុនតិញ​នឹងលោកជេមសុខដែលកំពុងពុះកញ្ជ្រោលនៅលើប្រព័ន្ធហ្វេសប៊ុក ។

២–នាទី«មនុស្សជាអ្នកសាងជោគវាសនាខ្លួន»រៀបរៀងដោយអ្នកស្រី អ៊ាងម៉ាឡាស្តីពី ដំណាក់នៃអំពើពុករលួយ។

៣–នាទី«តន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ»។

៤–នាទី«វប្បធម៌ខ្មែរ»រៀបរៀងដោយលោកម៉ីសុភីនៅប្រទេសបារាំងស្តីពីអត្រារង្វាស់សករាជផ្សេងៗ​ក្នុងពង្សាវតាខ្មែរ។

៥–នាទី«ពីនេះពីនោះ»រៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៕