១–សេចក្តីថ្លែងរបស់លោកព្រហ្មសៅរ៍នរ៉ាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកាំង​ស្តីពីដំណោះស្រាយបញ្ហានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

២–ទស្សនៈលោកសមសុភាខ្មែរក្រោមដែលរស់នៅប្រទេសបារាំងស្តីពីជម្លោះរវាងព្រះតេជគុណ​ប៊ុតប៊ុនតិញ​នឹងលោកជេមសុខដែលកំពុងពុះកញ្ជ្រោលនៅលើប្រព័ន្ធហ្វេសប៊ុក ។

៣–នាទី«សំឡេងរំដោះជាតិខ្មែរ»ដោយថ្ងៃនេះលោកស្រីសុភារៈនឹងបន្តលើកយកអត្ថបទវិភាគរបស់​លោកទិតសានីក្រោមចំណងជើងថាមនោគមវិជ្ជានិងសេដ្ឋកិច្ច។

៤–នាទី«តន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ»។

៥–នាទី«សង្គមវិជ្ជា»រៀបរៀង​ដោយ​លោក​ខេង​ខេមរៈដោយថ្ងៃនេះលោកនឹងអានអត្ថបទថ្មីមួយទៀត មានចំណងជើងថា «រស់នៅដោយហេតុផលនិងទង្វើល្អ»និពន្ធដោយព្រះធម្មបាលខៀវជុំ ។

៦–នាទី«ព្រះពុទ្ធសាសនា»សម្តែងដោយព្រះតេជគុណសានសុជាបកស្រាយស្តីពីផែន​ទីនៃជីវិត។

៧–នាទី«ពីនេះពីនោះ»រៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៕