១–សេចក្តីថ្លែងរបស់លោកកុយវណ្ណាអ្នកចម្រៀងស្នេហាជាតិនៅប្រទេសបារាំងស្តីពី ស្ថានការណ៍​នយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងវិធីរំដោះជាតិចេញពីកណ្តាប់ដៃចិននិងយួន។

២–នាទី«តន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃសៅរ៍»រៀបរៀងដោយអ្នកស្រីខោលមុំ។

៣–នាទី«ទស្សនៈលោកបណ្ឌិតកែមឡី»រៀបរៀងដោយលោកជាតិហង្សា។

៤–នាទី«ពីនេះពីនោះ»របស់លោកសានសុវិទ្យ៕