១–ភាគបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសន៍របស់លោកហង្សចក្រាបារមីជាមួយអតីតនាយទាហានបីជំនាន់ដែល​សុំមិន​បញ្ចេញ​ឈ្មោះស្តីពីប្រវត្តិរបស់លោកនិងព្រឹត្តិការណ៍ដែលលោកបានឆ្លងកាត់។

២–សេចក្តីថ្លែងរបស់លោកកុយវណ្ណាអ្នកចម្រៀងស្នេហាជាតិខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងស្តីពី វិធីរំដោះជាតិ​ចេញ​ពីកណ្តាប់ដៃចិននិងយួន។

៣–នាទី«សំឡេងរំដោះជាតិខ្មែរ»ដោយថ្ងៃនេះលោកស្រីសុភារៈនឹងបន្តលើកយកអត្ថបទវិភាគរបស់​លោកទិតសានីក្រោមចំណងជើងថាចងចាំជានិច្ច។

៤–សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីបុណ្យផ្កាប្រាក់របស់សមាគមឧបត្ថមព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរកម្ពុជាក្រោម​អានជូនដោយលោកថាច់ពីយ៉ា ពីប្រទេសបារាំង។

៥–នាទី«តន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ»។

៦–នាទី«សង្គមវិជ្ជា»រៀបរៀង​ដោយ​លោក​ខេង​ខេមរៈដោយថ្ងៃនេះលោកនឹង​បន្តអានអត្ថបទ​រឿង«កម្ពុជាក្នុងមហាព្យុះ» ។

៧–នាទី«ព្រះពុទ្ធសាសនា»សម្តែងដោយព្រះតេជគុណសានសុជាបកស្រាយអំពីសំណួរ​ចម្លើយអប់រំ។