១–ភាគបន្តនៃបទសម្ភាសន៍របស់លោកហង្សចក្រាបារមីជាមួយអតីតនាយទាហានបីជំនាន់ដែលសុំមិន​បញ្ចេញ​ឈ្មោះស្តីពីប្រវត្តិរបស់លោកនិងព្រឹត្តិការណ៍ដែលលោកបានឆ្លងកាត់។

២–នាទី«តន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ»។

៣–នាទី«ខ្មែរអើយក្រោក​ឡើង»រៀបរៀង​ដោយលោកជាតិហង្សា។

៤–នាទីពីនេះពីនោះរៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៕