១–ភាគបញ្ជប់នៃបទសម្ភាសន៍របស់លោកហង្សចក្រាបារមីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយលោកស៊ឺងតាំង​អតីតនាយ​ទាហានបីជំនាន់ស្តីពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកនិងព្រឹត្តិការណ៍ដែល​លោកបានឆ្លង​កាត់។

២–ភាគបញ្ចប់នៃសេចក្តីថ្លែងរបស់លោកកុយវណ្ណាអ្នកចម្រៀងស្នេហាជាតិខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងស្តីពីវិធី​សាស្ត្រក្នុង​ការរំដោះជាតិចេញពីកណ្តាប់ដៃយួននិងចិន។

៣–នាទី«តន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃសៅរ៍»រៀបរៀងដោយអ្នកស្រីខោលមុំ ។

៤–នាទី«ទស្សនៈលោកបណ្ឌិតកែមឡី»រៀបរៀងដោយលោកជាតិហង្សា។

៥–នាទី«ពីនេះពីនោះ»រៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៕