១–បទសម្ភាសន៍របស់លោកថាច់ពីយ៉ាជាមួយលោកសំសុភារស់នៅប្រទេសបារាំងស្តីពី ស្ថានការណ៍​នយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងព្រឹត្តិការណ៍ ថ្ងៃទី១៧ខែកុម្ភៈឆ្នាំ១៩៧៩ដែលជាថ្ងៃផ្ទុះសង្រ្គាម​រវាងចិននឹងយួន។

២–បទសម្ភាសន៍រវាងលោកហង្សចក្រាបារមីនឹងលោកកុយវណ្ណាអ្នកចម្រៀងស្នេហាជាតិនៅ​ប្រទេសបារាំងស្តីពីស្ថានការណ៍នយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន។

៣–នាទី«តន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ»។

៤–នាទី«ខ្មែរអើយក្រោក​ឡើង»រៀបរៀង​ដោយលោកជាតិហង្សា។

៥–នាទីពីនេះពីនោះរៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៕