១–សេចក្តីអធិប្បាយរបស់លោកនួនសុខវ៉ាងស្តីពីល្បិចកលរបស់យួនក្នុងការលេប​យកទឹកដីខ្មែរ។

២–នាទីសៀវភៅខ្មែរសូមជូនរឿង«ចរិតផ្នត់គំនិតនិងវប្បធ៌មខ្មែរភាគ២» ស្តីពីបញ្ហាសង្គមនិងដំណោះ​ស្រាយនិពន្ធដោយលោក យិន ឆេងស៊ន រៀបរៀងជាអត្ថបទសំឡេងដោយលោកសានសុវិទ្យ។

៣–នាទីសម្លេងស្ត្រីខ្មែររៀបរៀងដោយអ្នកគ្រូសុផានីបៃដោយថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនិងអធិប្បាយអំពីវិមានឈ្នះឈ្នះរបស់រដ្ឋាភិបាលោកហ៊ុនសែន។

៤–នាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ។

៥–នាទី«ពាក្យបរទេសនៅក្នុងវចនានុក្រមខ្មែរ»រៀបរៀងដោយលោកនួនសុខវ៉ាងពីសហរដ្ឋ​អាមេរិក។

៦–នាទីពីនេះពីនោះរៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៕