១–សេចក្តីអធិប្បាយរបស់លោកហង្សចក្រាបារមីរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីបានមកទស្សនៈកិច្ច​នៅស្រុកខ្មែរស្តីពីការអភិវឌ្ឍន៍នៅក្នុង​ប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នក្រោមការដឹកនាំរបស់​លោកហ៊ុនសែន។

២–នាទីសៀវភៅខ្មែរសូមជូនរឿង«ចរិតផ្នត់គំនិតនិងវប្បធ៌មខ្មែរភាគ២» ស្តីពីបញ្ហាសង្គមនិងដំណោះ​ស្រាយនិពន្ធដោយលោក យិន ឆេងស៊ន រៀបរៀងជាអត្ថបទសំឡេងដោយលោកសានសុវិទ្យ។

៣–នាទី«តន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃសៅរ៍»រៀបរៀងដោយអ្នកស្រីខោលមុំ។

៤–នាទី«ទស្សនៈលោកបណ្ឌិតកែមឡី»រៀបរៀងដោយលោកជាតិហង្សា។

៥–នាទី«ពីនេះពីនោះ»រៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៕