១–នាទីខ្មែរថ្ងៃចន្ទដោយសុំជូនបទសម្ភាសន៍របស់លោកសានសុវិទ្យជាមួយអ្នកស្រី កែវវឌ្ឍនា ប្រធានអង្គការ Buddha Child​នៅប្រទេសបារាំងនិងជា​តំណាងប្រព័ន្ធវប្បធម៌និង​លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ​របស់ សភាអឺរ៉ុប ស្តីពីសភាអឺរ៉ុបនិងគម្រោងជួយ ប្រទេសកម្ពុជានិងសេចក្តីព្យាយាមរបស់អ្នក​ស្រីក្នុងការជម្រុញ​ឲ្យសហគ្រាសនានានៅអឺរ៉ុបចូលមកបោះទុននៅ​កម្ពុជាដើម្បីបង្កើត​ការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ។

២–នាទីសៀវភៅខ្មែរសូមជូនរឿង«អំពើឈ្លានពានរបស់យួនមកលើកម្ពុជា»និពន្ធដោយលោកសោម សេកកុមាររៀបរៀងជាអត្ថបទសំឡេងដោយលោកសានសុវិទ្យ។

៣–នាទី«តន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ»។

៤–នាទី«ខ្មែរអើយក្រោក​ឡើង»រៀបរៀង​ដោយលោកជាតិហង្សា។

៥–នាទីពីនេះពីនោះរៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៕