១–នាទីសៀវភៅខ្មែរសូមជូនរឿង«អំពើឈ្លានពានរបស់យួនមកលើកម្ពុជា»និពន្ធដោយលោកសោម សេកកុមាររៀបរៀងជាអត្ថបទសំឡេងដោយលោកសានសុវិទ្យ។

២–នាទី«តន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃសៅរ៍»រៀបរៀងដោយអ្នកស្រីខោលមុំ។

៣–នាទី«ទស្សនៈលោកបណ្ឌិតកែមឡី»រៀបរៀងដោយលោកជាតិហង្សា។

៤–បទសម្ភាសន៍របស់លោកសានសុវិទ្យជាមួយអ្នកស្រីកែវវឌ្ឍនា ប្រធានអង្គការBuddhaChild​នៅប្រទេសបារាំងនិងជាតំណាងប្រព័ន្ធវប្បធម៌និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់សភាអឺរ៉ុប ស្តីពីសភាអឺរ៉ុបនិងគម្រោងជួយប្រទេសកម្ពុជានិងសេចក្តីព្យាយាមរបស់អ្នក​ស្រីក្នុងការជម្រុញ​ឲ្យសហគ្រាសនានានៅអឺរ៉ុបចូលមកបោះទុននៅកម្ពុជាដើម្បីបង្កើតការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ៕