១–នាទី«សំឡេងរំដោះជាតិខ្មែរ»ដោយថ្ងៃនេះលោកស្រីសុភារៈនិងបន្តអានអត្ថបទវិភាគរបស់លោកទិតសានីក្រោមចំណងជើងថាចងចាំជានិច្ច។

២–សេចក្តីពន្យល់របស់ព្រះមហាខ្មែរអង្គរ វត្តពុទ្ធិកសាមគ្គីបកស្រាយបីប្រធានបទគឺ 1-រឿងលោកសង្ឃទៅទទួលហ៊ុនសែន 2-រឿងបណ្ឌិតសុខទូច និងរឿង កិច្ចការងារសាសនាទូទៅ។

៣–នាទីខ្មែរថ្ងៃចន្ទដោយថ្ងៃនេះអ្នកស្រី​កែវវឌ្ឍនាអនុប្រធាន​សម្ព័ន្ធដើម្បីសិទ្ធិមនុស្ស​និងលទ្ធិ​ប្រជាធិបតេយ្យអធិប្បាយអំពីសាមគ្គីធម៌ក្នុងចំណោមខ្មែរ។

៤-នាទី«សង្គមវិជ្ជា»រៀបរៀង​ដោយ​លោក​ខេង​ខេមរៈដោយថ្ងៃនេះលោកនិង​បន្តអានអត្ថបទ​រឿង«កម្ពុជាក្នុងមហាព្យុះ» ។

៥–នាទី«តន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ»។

៦–នាទីសៀវភៅខ្មែរសូមជូនរឿង«អំពើឈ្លានពានរបស់យួនមកលើកម្ពុជា»និពន្ធដោយលោក សោម សេកកុមារ រៀបរៀងជាអត្ថបទសំឡេងដោយលោកសានសុវិទ្យ។

៧–នាទី«ព្រះពុទ្ធសាសនា»សម្តែងដោយព្រះតេជគុណសានសុជាឆ្លើយតបនឹងសំណួរថាតើអ្នកដែលកាន់សីលប្រាំបានត្រឹមត្រូវនឹងមិនទៅអបាយភូមិពិតមែនទេ?។

៨–នាទី«ពីនេះពីនោះ»រៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៕