១–នាទីខ្មែរថ្ងៃចន្ទដោយថ្ងៃនេះព្រះមហាខ្មែរអង្គរ វត្តពុទ្ធិកសាមគ្គីបកស្រាយបីប្រធានបទគឺ 1-រឿងលោកសង្ឃទៅទទួលហ៊ុនសែន 2-រឿងបណ្ឌិតសុខទូច និងរឿង កិច្ចការងារសាសនាទូទៅ។

២–នាទីសៀវភៅខ្មែរសូមជូនរឿង«អំពើឈ្លានពានរបស់យួនមកលើកម្ពុជា»និពន្ធដោយលោកសោម សេកកុមាររៀបរៀងជាអត្ថបទសំឡេងដោយលោកសានសុវិទ្យ។

៣–នាទី«តន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ»។

៤–នាទី«ខ្មែរអើយក្រោក​ឡើង»រៀបរៀង​ដោយលោកជាតិហង្សា។

៥–នាទីពីនេះពីនោះរៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៕